Kirkkoherran päätökset

Seurakunnan kirkkoherrana toimii Matti Salminen.

Kirkkoherra tekee viranhaltijapäätökset ja esittää ne tiedoksi kirkkoneuvoston ja valtuuston puheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle, talouspäällikölle ja asianosaisille.

Päätöksien oikaisuvaatimusohjeet ovat esitetty päätöskohtaisesti.