Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Virkatodistukset ja sukuselvityksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä toimitetaan  Oulun aluekeskusrekisteristä. Jos vainaja on ollut kuollessaan Oulun aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsen, aluekeskusrekisteri laatii todistuksen, joka kattaa riittävät tiedot perunkirjoitusta varten Suomessa asumisen osalta. Lisätodistuksia tarvitaan vain kirkkoon kuulumattomista henkilöistä; tällöin virkatodistus tilataan Digi- ja väestötietovirastosta. Ulkomailla asuvasta/asuneesta henkilöstä tulee tilata todistus kyseisen maan rekisteriviranomaiselta.

Virkatodistus

Virkatodistuksella luovutetaan tietoja evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenestä. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin. 
Virkatodistuksen antaminen edellyttää aina hyväksyttyä käyttötarkoitusta, kuten perunkirjoitusta, perinnönjakoa tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. 
Virkatodistuksen sisältö riippuu käyttötarkoituksesta. Joissakin tilanteissa riittää ns. elää-todistus, jossa on henkilön nimet ja henkilötunnus sekä tieto, että hän on tietojenluovutushetkellä kyseisen seurakunnan jäsen. Joissakin tilanteissa tarvitaan tiedot perhesuhteista, vanhemmista ja/tai lapsista tai muuttotiedot.
Perunkirjoitusta varten tarvitaan vainajasta virkatodistus, joka on katkeamaton sukuselvitys siitä lähtien, kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Tällaisesta virkatodistuksesta tulee ilmetä se aika, jolloin hän on ollut kyseisen seurakunnan (/ kyseisten seurakuntien) jäsen sekä hänen perhesuhteensa ja rintaperillisensä kyseisen aikajakson tietojen mukaisesti. Jos joku lapsista on kuollut, todistukseen tulee merkintä hänen mahdollisista lapsistaan. Jos ketään rintaperillisiä ei ole, perunkirjoitusta varten tarvitaan tiedot vainajan vanhemmista – ja jos he ovat jo kuolleet, vainajan mahdollisista sisaruksista. 

Sukuselvitykset

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Perunkirjoituksia varten sukuselvitys on tilattava erikseen kaikista niistä seurakunnista, joissa henkilö on 15 vuotta täytettyään ollut kirjoilla. Jos henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista. Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.

Sukututkimus

Sukututkimukset tilataan Oulun aluekeskusrekisteristä. Sukututkimuksia varten laadittavia selvityksiä tehdään aluekeskusrekisterissä henkilöresurssien sallimissa rajoissa.

Oulun aluekeskusrekisteri yhteystiedot

Virkatoditustilaukset ja sukuselvitykset
Postiosoite: PL 122, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isotakatu 17
Avoinna ma-pe klo 9-16
sähköposti: keskusrekisteri.oulu@evl.fi
puh. 08 316 1303