Haudanhoito

Omaisen tehtävänä on hoitaa hauta seurakunnan asettamien suositusten mukaisesti. Suosituksien tavoitteena on pitää hautausmaa vainajia ja omaisia kunnioittavana kohtaamis- ja muistelemisalueena. Hautatoimilaki ohjeistaa seurakuntaa hautausmaan kunnossapidosta. Seurakunnan ja omaisten yhteistyöllä hautausmaat pysyvät viihtyisinä ja arvokkaina aluieina ja vain hyvällä yhteistyöllä pystymme kantamaan vastuumme hautausmaiden siisteydestä. Seurakunnan vastuulla ovat käytävät ja muut yhteiskäyttötilat, omaisien vastuulla ovat hauta-alueet ja muistomerkit. Haudanhoitorahasto vastaa sopimusten mukaisesta haudanhoidosta.

Ylitornion seurakunta luovuttaa omaisten käyttöön hautojen kunnossapitoon tarvittavat välineet ja hoitaa jätehuollon. Seurakunta ei vastaa hautojen kunnossapidosta ja hoidosta. 

Haudanhoitorahasto

Seurakunnan hallinnassa on omaisten varoista muodostuva hautainhoitorahasto. Rahasto toimii omakustantaisena ja kirjanpidollisesti ja varojen suhteen erillisenä yksikkönä seurakunnan varoista. Hautainhoitorahasto hoitaa sovittujen hautojen hoitamisen ja kunnossapitämisen. Hautainhoitorahasto tarjoaa kokonaisvaltaista haudanhoitopalvelua, kesähoitoa tai kasteluhoitoa kukille.

Hautainhoitorahasto julkaisee hoitosopimuksen sisällön sovittavaksi vuosittain tai viidelle vuodelle kerrallaan.

Ylitornion haudanhoidon hinnasto
5 vuoden sopimus 1-2 hautapaikkaa 428,00
3 hautapaikkaa 590,00
4- hautapaikkaa 750,00
 
Kesähoito hauta-alueen koosta riippumaton 115,00
Kasteluhoito hauta-alueen koosta riippumaton 90,00

Haudanhoitajia työnsä parissa kesällä 2020.