Haudanhoito

Omaisen tehtävänä on hoitaa hauta seurakunnan asettamien suositusten mukaisesti. Suosituksien tavoitteena on pitää hautausmaa vainajia ja omaisia kunnioittavana kohtaamis- ja muistelemisalueena. Hautatoimilaki ohjeistaa seurakuntaa hautausmaan kunnossapidosta. Seurakunnan ja omaisten yhteistyöllä hautausmaat pysyvät viihtyisinä ja arvokkaina aluieina ja vain hyvällä yhteistyöllä pystymme kantamaan vastuumme hautausmaiden siisteydestä. Seurakunnan vastuulla ovat käytävät ja muut yhteiskäyttötilat, omaisien vastuulla ovat hauta-alueet ja muistomerkit. Haudanhoitorahasto vastaa sopimusten mukaisesta haudanhoidosta.

Ylitornion seurakunta luovuttaa omaisten käyttöön hautojen kunnossapitoon tarvittavat välineet ja hoitaa jätehuollon. Seurakunta ei vastaa  sopimuksettomista hautojen kunnossapidosta ja hoidosta. 

Haudanhoitorahasto

Seurakunnan hallinnassa on omaisten varoista muodostuva hautainhoitorahasto. Rahasto toimii omakustantaisena ja kirjanpidollisesti ja varojen suhteen erillisenä yksikkönä seurakunnan varoista. Hautainhoitorahasto hoitaa sovittujen hautojen hoitamisen ja kunnossapitämisen. Hautainhoitorahasto tarjoaa kokonaisvaltaista haudanhoitopalvelua, kesähoitoa tai kasteluhoitoa kukille.

Hautainhoitorahasto julkaisee hoitosopimuksen sisällön sovittavaksi vuosittain tai viidelle vuodelle kerrallaan.

Ylitornion haudanhoidon hinnasto
5 vuoden sopimus 1-2 hautapaikkaa 428,00
3 hautapaikkaa 590,00
4- hautapaikkaa 750,00
 
Kesähoito hauta-alueen koosta riippumaton 115,00
Kasteluhoito hauta-alueen koosta riippumaton 90,00

 

Haudanhoidon sopimusehdot

Yhteyshenkilöllä/ hautapaikan haltijalla ei ole ilman kirkkoneuvoston lupaa oikeutta muuttaa haudan asua niin, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon.
Haudanhoitorahasto toimii voittoa tuottamattomana erillisenä seurantakohteena seurakunnassa.
Haudanhoitorahaston varat käytetään haudanhoitosopimuksen mukaisesti hautojen hoitamiseen.
Haudanhoitorahaston sopimuksien sisältöä ja hinnoittelua voidaan tarkistaa vuosittain.

Mikäli hautojen hoitamisen kustannukset eivät vastaa kerättyjä varoja, on seurakunnalla mahdollisuus muuttaa haudan/hautojen hoitamisen hoitotapaa niin, että käytettävät varat vastaavat kustannuksia. 

Seurakunnalla on oikeus suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia. 

Seurakunta ei ole vastuussa vahingosta, jonka aiheuttaa ilkivalta, luonnonvoimat tai muut seurakunnasta riippumattomat syyt.
 

Hoitohautojen esimerkkikuvat

Kesäkukat hautausmaalla

5 vuoden sopimukseen kuuluu hautapaikan koosta riippuen 1-3 kukkivaa kesäkukkaa ruusubegonia, sekä 1-2 syksynkestävää lisäkasvia hopealanka.

 

Yhden kesän ns. Kesähoitoon kuuluu hautapaikan koosta riippuen kukkiva kesäkukka ruusubegonia, sekä lisäkasvi hopealehti.

 

 

Haudanhoitajia työssä.