Hautajaiset

Tällä sivulla oleva tieto on osittain Suomen ev.lut. kirkon yhteistä aineistoa ja osittain meidän seurakunnan käytänteitä.

Tieto läheisen kuolemasta pysäyttää. Kuolema aiheuttaa aina surua ja hämmennystä. Samalla on kuitenkin hoidettava monia käytännön asioita ja aloitettava hautajaisjärjestelyt. Vaikka voimia ei tähän aina tuntuisikaan riittävän, auttavat hautajaisjärjestelyt omalla tavallaan kulkemaan vaikean ajan yli. 

Hautajaisten käytännön järjestelyissä auttaa ja neuvoo seurakunnan asiakaspalvelu. Siellä sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori, varataan hautapaikka ja tehdään hautojen hoitoon liittyvät sopimukset.  Kaikkea ei tarvitse muistaa, vaan sovitut asiat kirjataan ja sopimuksesta lähetetään yhteyshenkilölle vahvistus. 

Jos vainaja haudataan muualle kuin  Ylitornion seurakunnan hallitsemalle hautausmaalle, hautapaikkaan ja siunaustilaisuuteen liittyvät järjestelyt hoidetaan kyseisen seurakunnan kanssa.

Omaisten on asioitava myös hautaustoimistossa, josta hankitaan mm. arkku ja tarvittaessa uurna. 

Läheisen kuolemaan liityviä asioita löytyy hautatoimi sivustolta.

Kellojen soitto

Vainajalle soitetaan useammat kellot. Kirkonkelloja soitetaan ev.lut. kirkkoon kuuluvalle vainajalle. Sanomakellot omaisten kanssa sovittavana aikana ja  saattokellot hautajaisten yhteydessä.   Sanomakelloista on kerrottu lisää tällä sivustolla osassa Sanomakellot.


Vainajan säilyttäminen

Hautatoimilaki velvoittaa suorittamaan vainajan hautauksen tai tuhkaamisen viivytyksettä. 

Vainajan siunauspäivä tulee sopia seurakunnan kanssa, ennen kun vainaja tuodaan seurakunnan ruumishuoneen säilytykseen. Ylitornion seurakunta ottaa säilytykseen ensisijaisesti ylitorniolaiset vainajat (kuolinpäivänä vainajan virallinen osoite on Ylitornion kunnassa) on ja mahdollisuuksien mukaan muualta tulevat vainajat. Ulkokuntalaiseksi luetaan myös toisessa maassa viimeksi asunut vainaja, vaikka hän olisi kuulunut ennen maastamuuttoa Ylitornion seurakuntaan (ns. PV).

Ota yhteyttä

Viraston asiakaspalvelu

Parhaiten tavoitettavissa ma- ke

Herra, sinä olet meidän turvanamme polvesta polveen. Ps. 90:1