Hautojen kuuluttaminen

Lisätietoja haltijatietojen kuuluttamisesta puhelimitse numerosta  040 554 9617

Haudan haltijatiedotLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Haudan haltijasta on kerrottu Kirkkolaissa 3:29 - 32 § . Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

Lisää hautaoikeudenhaltijasta myös sivulla hautatoimi ja hinnastotLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kunnostuskehotus haudalle

Hautatoimilaki  5 luvun 13 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Ylitornion seurakunnan kirkkoneuvosto antaa kunnostuskehotuksen (kuulutuksen) haudoille säännöllisin väliajoin.

Kunnostuskehotus annetaan haudoille, joilla hoitovelvollisuus on laiminlyöty ja viimeisestä hautauksesta on kulunut 25 tai yli. Kehotus tiedotetaan haudalle laitettavalla merkillä, jossa omaista pyydetään olemaan yhteydessä kirkkoherranviraston asiakaspalveluun.

Kunnostuskehotus on kuulutus omaisille. Mikäli kuulutetusta hauta-alueesta ei olla pyydetysti yhteydessä tai  hauta-alue on suntion tekemän tarkastuksen mukaan hoitamaton, kirkkoneuvosto päättää hautaoikeuden menettämisestä ja hauta-alueen siirtymisestä seurakunnan hallintaan.

Hoitamattomuuden vuoksi kuulutettujen hautojen hoitojen tarkistamista tehdään seurakunnan työntekijöiden toimesta juhannuksen jälkeen elokuun puoleen väliin.

Hautojen kuuluttamisesta ja sen tarpeestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ohjeita omaiselle 

Kuulutetusta hauta-alueesta odotetaan yhteydenottamista. Helpoiten yhteydenottaminen tapahtuu lähettämällä täydennetty lomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä osoitteeseen ylitornio@evl.fi tai ottamalle yhteyttä seurakunnanviraston asiakaspalveluun.

Omaiset voivat pitää hauta-oikeuden hoitamalla hauta-alueen itse säännöllisesti tai tekemällä sopimuksen haudanhoitorahaston kanssa.

Hauta-alueella tulee olla nimetty haudanhaltija (sähköinen)Linkki avautuu uudessa välilehdessä haudanhaltijaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä Tutustu asiaan sivulla hautaustoimi ja hinnasto (hautaoikeuden hallinta)

Hautaustointa ohjaavat säännöt ja ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä