Yhteisvastuukeräys 2023 

 

Aiheena nuorten väkivallan ehkäisy ja sovittelu

 

Suomessa alle 18- vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt huomattavasti vuosina 2015-2021. Vuonna 2021 kouluväkivaltaa koki viikoittain Suomessa 39000 lasta. Väkivaltaa on myös vapaa-ajalla. Entistä useammin väkivalta myös kuvataan ja ja etaan sosiaalisessa mediassa.

”Nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, nuori ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua”, vetoaa Yhteisvastuu-piispa Jukka Keskitalo.

Yhteisvastuukeräyksestä 20 prosenttia kohdistetaan Aseman Lapset ry:lle koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Toiminta on konkreettista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

Maailman katastrofi- ja kriisialueilla autetaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia. Ilmastokriisi syventää siellä köyhyyttä. Köyhyys lisää konflikteja ja väkivaltaa. Köyhyys vaikeuttaa siksi myös lasten ja nuorten koulunkäynnin ja uusien elinkeinojen mahdollisuuksia.

Yv keräyksen varoilla tuetaan lasten ja nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä. Koulutus takaa paremmat mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen. Avun topimittaa perille Kirkon Ulkomaanapu. Ulkomaan kohteen osuus keräyksestä on 60 %

Yhteisvastuun keräystuotosta 20 prosenttia jää paikallisten nuorten tukemiseen sekä muuhun oman seurakunnan  auttamistyöhön Ylitorniolla.

Katso lisää yhteisvastuun kotisivuilta: www.yhteisvastuu.fi

 

 

 

 

Tehdään yhdessä toisille se, mitä tahtoisimme itsellemme tehtävän.
Tehdään hyviä tekoja, sanotaan kauniita sanoja, ajatellaan toisistamme hyvää. Eletään ihmisiksi !

 

 

Nuoren konfliktit ja väkivalta on lisääntynyt. Keräysvaroilla laajennetaan työtä näiden ratkaisemiseksi.
Nuoren konfliktit ja väkivalta on lisääntynyt. Keräysvaroilla laajennetaan työtä näiden ratkaisemiseksi.

Ota yhteyttä