Yhteisvastuukeräys alkaa

Kevät on perinteinen kirkon suurkeräyksen aika. Keräys alkaa 7.2. klo 12. Keräyksen suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Perinteisen avauspuheen tilalla on tiiviimpi tietoisku keräyksestä ja se uusitaan 1. keräysviikolla ylen kanavalla 4 kertaa.

Keräyksen aiheena on ” Eniten yllätti köyhyys”.  Keräyksen kohteena ovat taloudellisissa vaikeuksissa olevat vanhukset.

Maailman katastrofialueilla yv- keräyksen tuotolla autetaan niitä yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä, jotka ovat kärsineet pahiten konfliktien, katastrofien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa. 

Keräyksen tuotto jakautuu 60 % ulkomaankohteeseen ja 40 % kotimaahan. Kotimaan osuudesta puolet jää kotiseurakuntaan Ylitorniolle.

Katso lisää yhteisvastuun kotisivuilta.

Keräyksen aiheena on ” Eniten yllätti köyhyys”.  Keräyksen kohteena ovat taloudellisissa vaikeuksissa olevat vanhukset. Vanhuusiän köyhyyteen Suomessa vaikuttaa esim. työelämän ulkopuolella oleminen, esimerkiksi kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät kuten sairaus- ja lääkekulut. Moni miettii, ostaako ruokaa vai lääkkeitä. Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa.

Yhteisvastuu ulkomailla

Maailman katastrofialueilla yv- keräyksen tuotolla autetaan niitä yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä, jotka ovat kärsineet pahiten konfliktien, katastrofien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa. Ugandassa Kirkon Ulkomaanapu (KUA) työskentelee yhteisvastuuvaroin erityisesti pakolaisasutusalueilla. Hätäapua annetaan kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleville katastrofien uhreille riippumatta iästä, taustasta tai sukupuolesta. Lisäksi KUA tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä.  Lasten ja nuorten koulutuksen kautta avautuva toimeentulo tukee koko perheen, sen vanhusten ja koko yhteiskunnan tulevaisuutta.