2021 Yhteisvastuukeräys on päättynyt 

Keräyksen aiheena oli  ” Eniten yllätti köyhyys”.  Keräyksen kohteena olivat taloudellisissa vaikeuksissa olevat vanhukset.

Maailman katastrofialueilla yv- keräyksen tuotolla autetaan niitä yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä, jotka ovat kärsineet pahiten konfliktien, katastrofien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa. 

Keräyksen tuotto jakautuu 60 % ulkomaankohteeseen ja 40 % kotimaahan. Kotimaan osuudesta puolet jää kotiseurakuntaan Ylitorniolle. 

Ylitorniolla kerättiin 4975 €. Oman seurakunnan osuus käytetään keräysteeman mukaisesti. Taloudellinen tuki on haettavissa diakoniatyön kautta. Soita Ritva Eroselle tai Ilkka Korvalle avustukseen liittyvissä asioissa.

Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille: lahjoittajille, kerääjille ja vapaaehtoisille talkoolaisille. 

 

Katso lisää yhteisvastuun kotisivuilta.

Keräyksen aiheena oli ” Eniten yllätti köyhyys”.  Keräyksen kohteena ovat taloudellisissa vaikeuksissa olevat vanhukset. Vanhuusiän köyhyyteen Suomessa vaikuttaa esim. työelämän ulkopuolella oleminen, esimerkiksi kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät kuten sairaus- ja lääkekulut. Moni miettii, ostaako ruokaa vai lääkkeitä. Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa.