Yhteisvastuukeräys 2022 lasten ja nuoren asialla

 

 

Keräyksen aiheena on ” Lahjoita mulle huominen”.

Nuorten hätä jäi maskin alle. Koronapandemia jätti jäljen nuoren elämään ja moni tarvitsee apua. Anna nuorelle tulevaisuus ! 

Suomessa lohduttomuus ja uupumus ovat liian tuttuja liian monelle. Kun tulevaisuus näyttää epävarmalta, moni on menettänyt toivonsa. Nuoret kokevat yksinäisyyttä yksinpärjäämisen kulttuurissamme.  Keräysvaroilla rakennetaan toivoa erilaisten vaikeuksien kanssa eläville lapsille ja nuorille. Tarvitsemme lisää läsnäolevia aikuisia, jotka kuuntelevat ja tukevat.

Kansainvälisesti tuetaan lasten ja nuoten koulutusta mm. Etelä Sudanissa. KUA aloitti toimeentulo-ohjelman, jolla tarjotaan ammattikoulutusta ja varmistetaan ruoansaanti viljelemällä ja ostamalla ruokaa ja maksamalla koulukuluja. Peruskouluja tuetaan opetuksen järjestämisessä.

Keräyksen tuotto jakautuu 60 % ulkomaankohteeseen ja 40 % kotimaahan. Kotimaan osuudesta puolet jää kotiseurakuntaan Ylitorniolle.  Oman seurakunnan osuus käytetään keräysteeman mukaisesti yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Toinen puoli kotimaankohteesta käytetään saapastoiminnan ja moottoripajatoiminnan lisäämiseen useilla paikkakunnilla.

Katso lisää yhteisvastuun kotisivuilta.

Yhteisvastuun sydän-logo

 

 

Rose, 21, tekee läksyjä sängyllä

Rose, 21, oli yli vuoden poissa koulusta pandemian vuoksi ja pysyi kotona.

Rose, 21, oli yli vuoden poissa koulusta pandemian vuoksi ja pysyi kotona. Rosen sedän Woi Wilson ja sedän vaimon Viola Jabu pitivät kotikoulua Roselle ja lapsilleen. Nuorten elämä alkoi suistua raiteiltaan, kun koulunkäynti keskeytyi, mutta Rose piti pintansa.