Henkilökohtaiset tapaamiset

Diakoniatyöntekijät tapaavat kuntalaisia henkilökohtaisesti puhelimitse, virastolla, palvelutaloilla, vuodeosastoilla ja kodeissa.  Olemme vaitiolovelvollisia ja keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Jos oma liikkuminen on hankalaa, on helpompaa, että työntekijä saapuu sinun luokse. Tulemme pyydettäessä mielellään käymään kotona. Voit pyytää kotikäynnille itse tai avustajan/omaisen välityksellä. Esitä toiveesi rohkeasti itse.

Kohtaamisen aiheena voivat olla esim. yksinäisyys ja yksin oleminen, syntymäpäivät, elämäntilanteen muutokset, suru, taloushuolet, sairaus, omaishoitajana jaksaminen, hengelliset aiheet: sielunhoito, rukous, kotihartaus ja virsien laulaminen.

Perhetyöntekijä Minna Juvani vierailee ikäihmisten luona maanantaisin. Käynnit ovat virikkeellistä yhdessä oloa, askartelua, leipomista, ulkoilua, kylästelyä, pelaamista, juttelua, laulamista tai mitä vain osaa toivoa.

Kotiehtoollinen pyydetään suoraan papilta.

 

Kotiehtoollinen

Ehtoollista vietetään normaalisti kirkoksi vihityssä tilassa seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa. Varhaiskristillisen tavan mukaan seurakunta on tahtonut huolehtia myös niistä, jotka eivät sairauden tai vanhuuden tähden ole voineet tulla yhteiseen jumalanpalvelukseen.

Ehtoollista voidaan viettää:

  • Yksityisesti sairaalassa
  • Hoitokodissa
  • Omassa kodissa

Kotiehtoollistilaisuus on pienimuotoinen jumalanpalvelus siellä, minne sen viettäminen on sovittu. Kotiehtoollisen viettäminen on yksi pappien tavanomaisista tehtävistä. Tällöin sana ja sakramentti tuodaan seurakuntalaisen kotiin. Kotiehtoolliselle voivat osallistua myös vanhuksen tai sairaan läheiset.

Silloin, kun ei ole kyse kuolevalle annettavasta hätäehtoollisesta, kotiehtoollisen ajankohta sovitaan siten, että tilaisuus voidaan järjestää kiireettömästi ja arvokkaasti.

Usein toivotaan, että kuoleva saisi ehtoollisen ennen kuolemaa. Kuolinvuoteen äärelläkin on tärkeää kunnioittaa henkilön omaa vakaumusta. Sen tähden on tärkeää kysyä kuolevalta, haluaako hän seurakunnan työntekijän, esimerkiksi papin luokseen. Mikäli vastaus on myönteinen tai on ennestään tiedossa, että henkilö suhtautuisi tällaiseen tilanteeseen myönteisesti, on hyvä kutsua paikalle pappi tai sellainen kristityksi tunnustautuva henkilö, johon kuoleva luottaa. Kutsun saattohoidossa olevan luo voi esittää hoitokodin tai sairaalan työntekijä tai joku omaisista. Joskus omaisille voi olla helpompaa pyytää henkilökuntaa olemaan yhteydessä pappiin ja kertomaan tilanteen vakavuudesta. Myös papille on tärkeä tietää, että kotiehtoollinen tai usein ehtoollisen sijaan rukoushetki tapahtuu kuolevan vuoteen äärellä. Tällöin lähtemisen kanssa ei viivytellä tai sovitella käyntiä töiden kannalta parempaan hetkeen. Kuolevan kohtaaminen menee kaikkien muiden kiireiden edelle.

Mikäli pappia ei tavoiteta, hätäehtoollisen voi antaa myös joku muu seurakunnan työntekijä.

Ota yhteyttä

Perhetyöntekijä

Parhaiten tavoitettavissa ma- pe