Apua käytännön järjestelyissä

 

Vain harvat tapahtumat muuttavat elämämme niin täysin kuin läheisen ihmisen kuolema. Kyse ei ole vain surusta ja kaipauksesta, vaan myös levottomuudesta ja tulevaisuuden pelosta. 

Kuolemantapauksen jälkeen olisi kuitenkin hoidettava useita asioita. Surun kohdatessa voivat hautaukseen ja muistotilaisuuden järjestämiseen liittyvät käytännön järjestelyt ja kysymykset tuntua vaikeilta, joten mahdollisuus saada neuvotella niistä muiden omaisten kanssa helpottaa tilannetta. Mikäli vainaja on jollain tavalla ilmaissut toivomuksensa, on se tueksi ja avuksi; vainajan toivomuksia tulisi yrittää noudattaa niin pitkälle kuin mahdollista. 

Kun läheisen kuolema kohtaa mielessä voi olla monta kysymystä hautajaisten järjestämisestä ja käytännöistä. Haluamme tukea omaisia kaikissa asioissa. Tämän kootun muistilistan avulla pääset alkuun. 

Polku omaisille kuolemasta hautaan auttamaan käytännön järjestelyissä