Muut toimielimet

Ylitornion seurakunnassa toimivat kirkkoneuvoston ja työntekijöiden tukena useita eri pitkäaikaisemmin toimivia työryhmiä. Lisäksi kirkkoneuvosto voi valita yksittäisiin kokonaisuuksiin paneutuvia lyhytkestoisempia projektityyppisiä työryhmiä. 

Työryhmät toimivat kirkkoneuvoston alaisuudessa, eikä niillä ole päätösvaltaa. Työryhmät ja muut toimielimet raportoivat kirkkoneuvostolle ja asianvalmistelijalle ja työryhmän toimeenpanemat asiat tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. 

Muiden toimielinten kokousmuistiot tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi, eikä niitä julkaista pöytäkirjojen liitteenä.