Ylitornion seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

 

Seurakunnan toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ylitornion seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätöksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Ylitornion seurakunnan päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.1. 2024 alkaen. Verkkosivuilla julkaistaan hallintoelinten ja viranhaltijoiden muutoksenhakukelpoiset päätökset.

Kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjojen ja esityslistojen nähtävänä olo

Kolarin seurakunnan kirkkovaltuuston ja  kirkkoneuvoston pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä sähköisessä päätösarkistostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 24 kuukautta kokouksesta.

Hallintoelinten esityslistat julkaistaan 5-7 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pöytäkirjat julkaistaan  tarkastuksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa kaksi vuotta.

Jos esityslistasta tai pöytäkirjasta puuttuu pykälä tai liite, se sisältää asioita, joita ei julkaista (Julkisuuslaki 621/1999 § 24) kuten:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • valmistelussa oleva asia
  • salassa pidettävä asia

Muutoksenhakukelpoisten päätösten muutoksenhakuaika alkaa, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Muutoksenhakuaika on joko 21 päivää tai 37 päivää riippuen päätöksestä.

Kirkkovaltuuston  kokouspäivätLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen julkaistaan seitsemän päivää ennen kutakin kokousta.

Kirkkoneuvoston  kokouspäivätLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvoston kokoukset ovat suljettuja kokouksia. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille ja muille, joilla on  kokouksessa puhevalta.  kokouksen esityslista  julkaistaan viisi päivää  ennen kutakin kokousta.

Kirkkohallituksen  ja Oulun tuomiokapitulin päätökset Linkki avautuu uudessa välilehdessäYlitornion seurakuntaa koskevissa asioissa 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2020  - 2023 Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2020 - 2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Viranhaltijapäätökset  2020 -2023 Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Muut toimielimet, Linkki avautuu uudessa välilehdessäjotka toimivat kirkkoneuvoston alaisuudessa

Seurakunnan valitsemat  edustajat eri  yhteisöissä Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Talousarviot ja  talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Linkki avautuu uudessa välilehdessä

TilinpäätöksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä