Ylitornion seurakunnan hautausmaat

Ylitornion seurakunnalla on käytössä neljä erillistä hautausmaa-aluetta. Hautausmaa-alueet ovat erityyppisiä ja palvelevat jokainen omalla tavallaan hautasijan tarvitsijaa. Hautausmaiden maaperät ovat hiekkaisia.  Hautausmaat on otettu käyttöön eri aikoina ja niihin sovelletaan seurakunnan laatimia ohjesääntöjä. 

Hauta-alue tulee olla hoidettu.  Hautaa voi hoitaa omaisten toimesta ja vaihtoehtoisesti haudan hoidon voi järjestää ulkopuoliselle tehtäväksi.  Ylitornion hautainhoitorahastoa hoitaa seurakunta. Hautainhoitorahaston kautta hoidettavasta hoidosta on kerrottu sivulla haudanhoito.  Haudanhoitosivulla on tarpeellista tietoa omaisille, jotka hoitavat itse läheisien hauta-alueita tai hankkivat sen haudanhoitorahastolta.

 Lisää hautatoimesta löytyy sivuilta hautatoimi ja hautajaiset.

 

Hautojen kuuluttaminen

Hoitamattomat ja yli 25 vuotta vanhat haudat voidaan siirtää seurakunnan uudelleen käyttöön kuulutusmenetelmän kautta.  Kuuluttaminen tehdään hautausmaalle säännöllisesti. Hautojen kuuluttamisesta on kerrottu sivulla hautojen kuuluttaminen.

Kuuluttaminen tapahtuu kesäaikana hauta-alueelle laitettavalla merkillä. Tarkista kuulutetut haudat sivulta hautojen kuuluttaminen.