Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet  kahden vuoden toimikaudeksi. 

Kirkkoneuvoston kokouksessa puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra ja pöytäkirjanpitäjänä talouspäällikkö. Kirkkoneuvoston kokoukseen kutsutaan jäsenten lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

Kirkkoneuvoston kokous on suljettu kokous. Kokouksen pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä täällä kotisivuilla ja kirkkoherranvirastossa vähintään 14 päivää kokouksen jälkeen.

Kokouksen pöytäkirjat julkaistaan kokonaisuudessaan, lukuunottamatta henkilön tietosuojaa tai ei julkisia tai salassapidettäviä asioita.  Kirkkoneuvoston päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen tai  valituksen pöytäkirjan liitteenä olevan ohjeen mukaisesti.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2021 - 2022

Matti Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Luottamushenkilöjäsenet

Varsinainen jäsen                        Varajäsen

Salme Ylävaara                          Kaarina Lohiniva
Kaisa Koivisto                             Tuija Kariniemi-Saukkoriipi
Sanna Kangas                            Asta Väisänen
Veikko Mäki                                Paavo Sandqvist
Arto Nalli                                     Jaakko Bimberg
Vuokko Vaukkuri                       Markku Antti