Hautaustoimi

Hautaustoimi sisältää kaikki vainajaan liittyvät palvelut pl. vainajan siunaaminen, joka on kirkollinen toimitus hautaustoimen rinnalla.

Hautaukset suoritetaan pääsääntöisesti  torstain - lauantain aikana kuukauden kolmena viikkona. Töitä järjestelemällä ja hautauspäiviä keskittämällä mahdollistetaan paremmin  henkilökunnnan vapaiden järjestyminen ja hautauspalvelun laatu pysyy vakinaisten työntekijöiden toimesta laadukkaana ja tasaisena.

Hautaansiunaaminen on seurakunnan papiston antama veloitukseton palvelu.  

Läheisen kuoleman myötä omaiselle tulee esille asioita, joihin tarvitaan apua. Seurakunnan henkilökunta palvelee myös näissä asioissa.
Omaisen kuoleman jälkeiseen aikaan liittyy todella paljon erilaista hautatoimen asiaa. Olemme koonneet siihen avuksi  Kun suru koskettaaLinkki avautuu uudessa välilehdessä  -oppaan. 

Hautaustoimistot palvelevat myös oman osaamisen kautta.

Sivuiltamme löydät myös opastuksen ja ohjeistuksen järjestelyihin, jotka liittyvät vainajan saattamisesta kuoleman jälkeen hautaan.
 Polku kuolemasta hautaan - www.ylitornionseurakunta.fi

Hautaustavat

Hautaustapoja on kaksi arkkuhautaus tai tuhkahautaus.

Arkkuhautauksessa arkku haudataan arkkuhautapaikkaan.

Tuhkahautauksessa tuhka voidaan haudata uurnassa, pussissa tm. tuhkan hautaukseen soveltuvassa pakkauksessa tai vaihtoehtoisesti ilman pakkausta.  Tuhka voidaan myös sirotella maanpinnalle, mikäli hautausmaan käyttösuunnitelma sen mahdollistaa.

Hautaustoimen kustannukset

Kirkkohallituksen suosituksen mukaan seurakunnan tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien valtionrahoituksella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 25 % kaikista hautaustoimen kokonaiskustannuksista ja loput kattaisi osa valtion avustuksesta. Hautaustointa ei  ole tarkoitettu rahoitettavan kirkollisverolla, jonka vuoksi kirkonjäsenyys ei muuta hautaustoimen hinnottelua. Kuitenkin meillä pohjoisen seurakunnassa hautaustoimen tuottaminen on sääolosuhteiden vuoksi arvokkaampaa, valtiontuki on pienempää,  perustuu kunnan väkilukuun ja vainajien määrä väkilukuun suhteutettuna on suuri. Nämä asiat vaikuttavat suoraan hautaustoimen hinnotteluun.

Hautaustoimenmaksut ovat jaoteltu asuinpaikan mukaan kotipaikkakuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille.
Seurakunnan ensisijainen lakisääteinen tehtävä on tarjota hautaustoimenpalveluita ylitorniolaisille vainajille, mutta tarjoamme palvelua myös ulkopaikkakuntalaisille.  Lakisääteinen tehtävä edellyttää sen, että ylitorniolaisille vainajille hautausmaat ovat käytettävissä ympärivuoden ja ulkopaikkakuntalaisilta peritään erillinen maksu tästä palvelusta.  Jokaisella vainajalla on kotiseurakunta, joka suorittaa hautaukset lakisääteisellä velvoitteella.

Hautaoikeudenhinta (hautapaikan) määräytyy hautausajankohdan ja hauta-alueen koon mukaan.  Vanhassa haudassa ns. sukuhaudassa hautaoikeus luovutetaan aina koko hauta-alueelle yhtäläisesti ja yhtäaikaisesti.

Kuolinpesän hoitaminen

  • Hautauksen kulut veloitetaan ensisijaisesti kuolinpesän varoista.
  • Kuolinpesän ollessa varaton, voi hautausavustusta anoa kunnan sosiaalitoimesta, joka voi myöntää avustusta välttämättömiin hautauskuluihin, muut kustannukset tulevat omaisten hoidettavaksi. Omaiset voivat myös itse maksaa kaikki kulut. Viime kädessä hautauskuluista vastaa hautausvaraukset tehnyt henkilö, joka on tehnyt velkaa kuolinpesän nimissä.
  • Hautaushinnasto löytyy  seurakunnan toisesta valikosta tältä verkkosivuilta. Hinnastoon on koottu hautaustoimen maksut, esimerkiksi hautapaikan lunastus, haudan hallinta-ajan jatkaminen, hautauspalvelumaksut, muistolaatat ja muistomerkkiin liittyvät ohjeet ja hinnat sekä tiloista perittävät maksut.
  • Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.
  • Sukuselvitykset seurakunnissa kirjoillaoloajalta tilataan KeskusrekisteristäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Jos kuolinpesä on varaton, kuolinpesän asioita hoitava henkilö (yhteyshenkilö) vastaa saatavien maksamisesta. Perukirjoja ei enää oteta vastaan.    

Hautausjärjestelyistä huolehtivaa henkilöä on tarpeen tällaisessa tilanteessa opastaa hakemaan täydentävää toimeentulotukea hyvinvointialueelta. Mikäli hän ei hae toimeentulotukea tai hänelle ei sitä myönnetä, saatavat on joka tapauksessa maksettava. Tämä lisäohje saatu Kirkkohallituksesta (Johanna Simpanen ja Harri Palo).

Hautaustointa ohjaavat säännöt ja ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä