Hautaustoimi

Hautaustoimi sisältää kaikki vainajaan liittyvät palvelut pl. vainajan siunaaminen, joka on kirkollinen toimitus hautaustoimen rinnalla.

Hautaukset suoritetaan pääsääntöisesti  torstain - lauantain aikana kuukauden kolmena viikkona. Töitä järjestelemällä ja hautauspäiviä keskittämällä mahdollistetaan paremmin vapaiden järjestyminen ja hautauspalvelun laatu pysyy vakinaisten työntekijöiden toimesta laadukkaana ja tasaisena.

Hautaansiunaaminen on seurakunnan papiston antama veloitukseton palvelu seurakunnan jäsenille.  
Läheisen kuoleman myötä omaiselle tulee esille asioita, joihin tarvitaan apua. Seurakunnan henkilökunta palvelee myös näissä asioissa.
Omaisen kuoleman jälkeiseen aikaan liittyy todella paljon erilaista hautatoimen asiaa. Olemme koonneet siihen avuksi  Kun suru koskettaaLinkki avautuu uudessa välilehdessä  -oppaan. 

Hautaustoimistot palvelevat myös oman osaamisen kautta.

Sivuiltamme löydät myös opastuksen ja ohjeistuksen järjestelyihin, jotka liittyvät vainajan saattamisesta kuoleman jälkeen hautaan.
 Polku kuolemasta hautaan - www.ylitornionseurakunta.fi

Hautatoimen kustannukset

Kirkkohallituksen suosituksen mukaan seurakunnan tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien valtionrahoituksella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 20-25 % kaikista hautaustoimen kokonaiskustannuksista ja loput kattaisi osa valtion avustuksesta. Hautaustointa ei saa rahoittaa kirkollisverolla, jonka vuoksi kirkonjäsenyys ei muuta hautaustoimen hinnottelua. Kuitenkin meillä pohjoisen seurakunnassa hautaustoimen tuottaminen on sääolosuhteiden vuoksi arvokkaampaa, valtiontuki on pienempää,  perustuu kunnan väkilukuun ja vainajien määrä väkilukuun suhteutettuna on suuri. Nämä asiat vaikuttavat suoraan hautaustoimen hinnotteluun.


Hautaustoimenmaksut ovat jaoteltu asuinpaikan mukaan kotipaikkakuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille.
Seurakunnan ensisijainen lakisääteinen tehtävä on tarjota hautaustoimenpalveluita ylitorniolaisille vainajille, mutta tarjoamme palvelua myös ulkopaikkakuntalaisille.  Lakisääteinen tehtävä edellyttää sen, että ylitorniolaisille vainajille hautausmaat ovat käytettävissä ympärivuoden ja ulkopaikkauntalaisilta peritään erillinen maksu tästä palvelusta.  Jokaisella vainajalla on kotiseurakunta, joka suorittaa hautaukset lakisääteisellä velvoitteella.

Hautaoikeudenhinta (hautapaikan) määräytyy hautausajankohdan ja hauta-alueen koon mukaan.  Vanhassa haudassa ns. sukuhaudassa hautaoikeus luovutetaan aina koko hauta-alueelle yhtäläisesti ja yhtäaikaisesti.