Päihteet ja vankilatyö

Päihteet

Seurakuntamme työntekijät tukevat päihdeongelmaista raittiuteen henkilökohtaisissa tapaamisissa vastaanotoilla sekä tekemällä pyydettäessä kotikäyntejä. Haluamme myös ohjata ja auttaa päihdeongelmaisia oikeanlaisen avun tai avustusten piiriin. Päihdeongelma kuormittaa usein myös läheisiä. Läheiset tarvitsevat siksi tukea ja rohkaisua elämässään. Tukea tarjotaan keskusten ja jakamisen keinoin. 

Tukea vangeille ja läheisille

Vankilatuomio pysäyttää niin vangin itsensä kuin hänen läheisensäkin. Monille on tärkeää, ettei joudu jäämään yksin suurten kysymysten keskelle. Keskustellen on mahdollisuus jakaa taakkaa ja sen mukanaan tuomia ongelmia ja kysymyksiä toisten kanssa.

Seurakuntamme työntekijät tarjoavat keskusteluapua myös näissä kysymyksissä. Tuen tavoitteena on tukea vankeja ja heidän läheisiään tuomion aikana. Haluamme auttaa ja tukea myös sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan rangaistuksen kärsimisen jälkeen. Seurakunnan työntekijät  käyvät pitämässä hartaushetkiä Ylitornion avovankilassa. Tilaisuuksissa lauletaan hengellisiä lauluja, keskustellaan hengellisistä kysymyksistä. Työntekijän kanssa on mahdollista järjestää myös henkilökohtainen tapaaminen. Tästä on sovittava aina erikseen. Vankeja myös kannustetaan etsimään tietä seurakuntaan sekä sen toimintaan ja palveluihin myös rangaistuksen kärsimisen jälkeen.

Tyhjiä pulloja, lääkkeitä ja sotkua keittiön pöydällä