Mitä se on?

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustavaa avun antamista, palvelua. Sen tehtävänä on auttaa ihmistä juuri hänelle tarkeässä asiassa kokonaisvaltaisesti. Diakonia on kristityn ihmisen elämänasenne: arvostavaa ja kunnioittavaa toimintaa toista ihmistä kohtaan. Palvelumieli syntyy rakkaudesta, ei pakosta.

Kuka sitä tekee?

Diakonia on yksi kirkon perustehtävistä. Sitä tekevät viranhaltijat ja kaikki seurakuntalaiset.  Diakonian palveluita tarvitsevien kohtaamiset hoidamme kasvotusten tai puhelimitse, kirkkoherranvirastolla tai kotonasi.  Tapaamiset  voivat syntyä työntekijän tai seurakuntalaisen aloitteesta. 


Diakoni palvelee virkatehtävänä täysin luottamuksellisesti, mutta jokainen seurakuntalainen voi tehdä jotain toisen ihmisen auttamiseksi.  Toisen ihmisen auttaminen on arkista kuuntelemista, läsnäoloa ja  erilaista toimintaa.

Uskallanko ja kehtaanko?

Voit ottaa yhteyttä luottavaisin mielin. Mikään asia ei ole liian pieni tai suuri, ettei siitä voisi kertoa. Yhteydenottosi on alku siihen, kun etsimme yhdessä keinoja eteenpäin  juuri sinun asiaasi. Uskomme, että apu löytyy paremmin kaksin kuin yksin. Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia  ja meihin voit luottaa. Tämä on tärkeää, kun puhutaan elämän aroista ja hankalista asioista ja muista henkilökohtaisesta aiheesta.  

Diakonian juuret ja perusta

Diakoniatyön  lähtökohta on Jumalan rakkaus jokaista ihmistä kohtaan. Jumala rakasti meitä lähettämällä Jeesuksen syntiemme sovittajaksi. Siksi tehtävämme on rakastaa ja palvella toisiamme.

Diakoniatyön juuret ovat ensimmäisen seurakunnan toiminnassa n. 2000 vuoden takana:  Apostolien teot kertovat avun tarpeessa olevien auttamisen organisoimisesta. Apostoli Paavali antaa myös kirjeissään seurakunnille ohjeita toisten auttamiseen.  
Jeesus itse näytti esimerkillään ja opetuksissaan kuinka meidän tulisi kohdata lähimmäisemme.

Rakkauden kaksoiskäsky: Jeesus opetti rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä, Mark. 12: 29-31

”Kultainen sääntö”: Jeesus opetti: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Matt. 7: 12

Lähimmäisemme: Jeesuksen kertomus Laupiaasta samarialaisesta kertoo meille, kuka on lähimmäisemme,
Luuk. 10: 25-37

Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain (Gal 6:2)

Ota yhteyttä