Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Ylitornion seurakunnan organisaatio

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2026.  Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostonjäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan vaalikauden aikana.

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloitteen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen talous.ylitornio@evl.fi tai toimittaa kirkkoherranvirastoon, Alkkuraitti 3, 95600 Ylitornio. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

 

Pellon, Kolarin ja Ylitornion seurakuntien välille on käynnistetty yhtymäselvitys 2023 -2024.

Yhtymäselvitykseen liityviä kokoontumisia käydään eri kokoonpanoin Oulun tuomiokapitulin valitseman yhtymäselvittäjä Heikki Nissisen johdolla. Selvittäjää avustaa Ylitornion seurakunnan talouspäällikkö Pirta Melaluoto.

Kokoontumisiin kutsutaan aina sovittu kohderyhmä erikseen ja seurakuntalaisille järjestetään kuulemistilaisuus.

 

Seurakunnan kirkkovaltuutetut, varajäsenet ja kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet  24.10.2023 klo 17-19. ILMOITTAUDU TILAISUUTEENLinkki avautuu uudessa välilehdessä