Diakonia

Diakonia on yksi kirkon perustehtävistä. Sitä tekevät viranhaltijat ja kaikki seurakuntalaiset.  Diakonian palveluita tarvitsevien kohtaamiset hoidamme kasvotusten tai puhelimitse, kirkkoherranvirastolla tai kotonasi.  Tapaamiset  voivat syntyä työntekijän tai seurakuntalaisen aloitteesta. 


Diakoni palvelee virkatehtävänä täysin luottamuksellisesti, mutta jokainen seurakuntalainen voi tehdä jotain toisen ihmisen auttamiseksi.  Toisen ihmisen auttaminen  on arkista kuuntelemista, läsnäoloa ja  erilaista toimintaa.

Kerromme diakonin toiminnasta enemmän sivulla Apua ja tukea.

Ikäihmisille virikkeellistä toimintaa omassa kodissaan;

jumppaa,ulkoilua, pelejä, yhteistä tekemistä, 

mitä vain keksitään.

Ole rohkeasti yhteydessä

Minna Juvani 040-521 9427

Ota yhteyttä