Kirkkovaltuutetut valitaan vaaleilla. Viimeiset vaalit toimitettiin 2018, jossa valittiin kirkkovaltuutetut vuosille 2019 - 2021.  Seuraavat kirkollisvaalit on vuonna 2022.

Kirkovaltuuston kokoukseen osallistuvat myös seurakunnan kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia, joihin voi osallistua kuka tahansa kokouksen asioista kiinnostunut henkilö.

Kirkkovaltuuston kokouksista tiedotaan täällä verkkosivuilla ja kirkkoherranvirastossa nähtävällä olevalla kutsulla vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Kokouksen pöytäkirjat julkaistaan kokonaisuudessaan vähintään 30 päivän ajaksi, lukuunottamatta henkilön tietosuojaa tai ei julkisia tai salassapidettäviä asioita. 

Kirkkovaltuuston päättämistä asioista voi valittaa pöytäkirjan mukana olevan oikaisu- ja valitusohjeiden mukaisesti.

Kirkkovaltuutetut

Kirkkovaltuuston jäsenet  2019 - 2022

Erkki Törmänen, puheenjohtaja 2021-2022
Raija Savikuja, varapuheenjohtaja 2021-2022
Jaakko Bimberg
Paavo Sandqvist
Sanna Kangas
Tuija Kariniemi-Saukkoriipi
Tommi Knuuti
Kaisa Koivisto
Sari Koivuniemi
Kaarina Lohiniva
Arto Nalli
Vuokko Vakkuri
Asta Väisänen
Veikko Mäki
Salme Ylävaara

Kirkkovaltuuston varajäsenet

Suomen Keskusta ry

1. Heli Syväjärvi

Seurakunnan parhaaksi ryhmä

1. Markku Antti
2. Armi Yrjänheikki
3. Kari Rantanen
4. Sanna Väisänen