Talouspäällikön päätökset

Seurakunnan talouspäällikkönä toimii PIrta Melaluoto.

Talouspäällikkö tekee viranhaltijapäätökset ja esittää ne tiedoksi kirkkoneuvoston ja valtuuston puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajille sekä asianosaisille.

Päätöksien oikaisuvaatimusohjeet ovat esitetty päätöskohtaisesti.

Ota yhteyttä

Talouspäällikkö

Parhaiten tavoitettavissa ma- pe