Talouspäällikön päätökset

Seurakunnan talouspäällikkönä toimii PIrta Melaluoto.

Talouspäällikkö tekee viranhaltijapäätökset ja esittää ne tiedoksi kirkkoneuvoston ja valtuuston puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajille sekä asianosaisille.

Päätöksien oikaisuvaatimusohjeet ovat esitetty päätöskohtaisesti.