Uutislistaukseen

Oulun tuomiokapituli on nimennyt Lapin hyvinvointialueen edustajistoon seurakuntien edustajat


Lapin hyvinvointialueen edustajat  seuraknnista on nimetty

 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt Lapin hyvinvointialueen toimielimiin seuraavat edustajat

Toimeentulotukiasioiden neuvottelukuntaan seurakuntien edustajaksi Kemin seurakunnan johtavan diakoniatyöntekijä Teija Jestilän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hiippakuntasihteeri Mirva Kuikan.


Psykososiaalisen tuen koordinointiryhmään seurakuntien edustajaksi johtavan diakoniatyöntekijä Markku Kukkosen Rovaniemeltä ja hänen varajäsenekseen Kemin seurakunnan johtavan diakoniatyöntekijä Teija Jestilän.

16.10.2023 08.20