Uutislistaukseen

Ylitornion Uuden hautausmaan kunnostustyöt jatkuvat

21.5.2021 11.08

Uuden hautausmaan ensimmäinen alue (A-alue)


Alue kunnostetaan yleisesti, kulkuväylät pinnoitetaan ja muistomerkkien alle asennetaan kiinteä aluskivi. Hauta-alueet katetaan yhtenäisesti kasvillisuudella sekä huoltopisteet yhtenäistetään Vanhan hautausmaan mukaisesti.   

Tuhkahautausmaa


A-alueen yläpuolelle valmistuu tuhkahautausmaa, jota voidaan tarvittaessa laajentaa. Tälle hautausmaalle voidaan vainaja haudata uurnassa tai sirotella tuhkana omalle yksityiselle hauta-alueelle. Haudalle voidaan laittaa muistomerkki. Seurakunta luovuttaa hauta-alueen 15 vuodeksi haudanhaltijalle. 

Uuden hautausmaan toinen alue (B-alue)


Hautausmaa-aluetta laajennetaan rinnettä kohti.  Alue kunnostetaan yleisesti. Hauta-alueille asennetaan kiinteä aluskivi muistomerkeille. Kulkuväylät pinnoitetaan. Hauta-alueet katetaan hautauskäytön jälkeen yhtenäisesti kasvillisuudella sekä huoltopisteet yhtenäistetään Vanhan hautausmaan mukaisesti.  

Polku pohjoisen parkkipaikalta Uudelle hautausmaalle


Kirkon pohjoispuolen parkkipaikalta kunnostetaan valaistu polku uudelle hautausmaalle. Polku soveltuu jalankulkijoille, pyörätuolilla tai rollaattoria käyttäville. 

Muiden uskontokuntien hautausalue 


B-alueen yläpuolelle sijoittuu alue, jossa hautapaikat asetetaan eri uskontokuntia kunnioittavalla tavalla. Aluetta voidaan tarvittaessa laajentaa.

Muistelupaikka


Nykyisen muistelupaikan käyttötarkoitusta laajennetaan kattamaan muualle siunattujen muistamispaikasta uurnalehtoon haudattujen muistopaikaksi ja muutoinkin paikaksi, jossa voi rauhoittua oman tarpeen mukaan. Muistelupaikassa voi rauhoittua kuuntelemaan sanomakelloja ja muistelupaikkaan voivat omaiset voivat viedä kynttilän tai kukan, jos omaisen hauta on vaikeasti saavutettavissa.  

Voit tutustua suunnitelmiin verkkosivuilta ( Kirkkoneuvosto - www.ylitornionseurakunta.fi )Ylitornionseurakunta.fi/ päätöksenteko/ kirkkoneuvosto/ kohdasta Kirkkoneuvoston pöytäkirjan liitteitä ja sieltä KN 3 17.2.2021.  Seurakunta ja urakoitsija ovat sopineet yhteistyöstä niin, että työntekemisestä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriöitä.
Pyydämme ymmärrystä mahdolliseen häiriöön.

Pirta Melaluoto, talouspäällikkö