Uutislistaukseen

Ylitornion seurakunta hakee ympäristödiplomia

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirkko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kirkolla oma energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2022 Hiilineutraali kirkko 2030-tavoitteen yhdeksi kirkon kärkihankkeista. Hiilineutraali kirkko strategiassa on viisi yleistavoitetta sekä useita suosituksia. Näistä tavoite 5 liittyy erityisesti Kirkon ympäristödiplomin hankintaan: Seurakunnat sekä kirkon keskushallinto ovat sitoutuneita ilmastotyöhön.

Viidennen tavoitteen suosituksiin kuuluu, että Kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi 2025. Kirkon ympäristödiplomi on sertifiointijärjestelmä ja työkalupakki, joka auttaa seurakuntia kantamaan ympäristövastuuta ja kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta kestävämmäksi. 

Oulun piispa, Jukka Keskitalo on myös viime vuosina piispantarkastuksissaan suositellut seurakuntia hankkimaan Kirkon ympäristödiplomin. Oulun hiippakunta on ollut edelläkävijä Kirkon ympäristötyössä varsinkin Kirkon ympäristödiplomin alkuvuosina. 

Kirkon ympäristödiplomia uusittiin 2020 ja se on nykymuodossaan huomattavasti helpompi työstää myös pienemmissä seurakunnissa. Vuodeksi 2023 Kirkkohallitukseen on palkattu ympäristöasiantuntija Irene Erkko, jonka tehtävänä on auttaa, opastaa ja tukea seurakuntia ympäristödiplomin hakuprosessissa. Irene Erkko on tarjonnut apuaan Ylitornion, Pellon ja Kolarin seurakunnille ympäristödiplomin hakemiseen ja seurakuntien ympäristötyön tukemiseen. 
 

Ympäristödiplomi prosessi aloitettiin 13.9.2023.

15.9.2023 10.32