Kirkkomusiikki

Kirkkomusiikin puu 

 

Rippikoululaisten kanssa piirrämme musiikin tunnilla musiikin metsää, jossa tutustumme erityisesti kirkkomusiikin puuhun. 

 

Kirkkomusiikkipuun juurille piirrämme kristillisen uskon perustan; Raamatun, jonka ravinteista versoo puun runko ja oksia. Piirroksessa lähelle Raamattua sijoitamme kirkkomusiikin, jonka sisältö mukailee lähes sanasta sanaan Raamattua, kuten psalmit, passiot, kantaatit.

 

Puun juurelle piirrämme virsikirjan. Lähtökohtaisesti virsien konteksti Raamattuun on selkeä.

 

Kirkkomusiikkipuun oksille sijoittuu hengellinen musiikki, jossa lyriikassa sisällöllisesti ilmenee enemmän persoonallista tulkintaa ja korostusta, kuten esimerkkinä hengelliset laulukokoelmat.

 

Kirkkomusiikkipuun latvoille sijoitamme musiikin, jota kutsumme kokemusperäiseksi hengelliseksi musiikiksi. Musiikki, jonka merkitys perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen, mutta jonka määrittäminen musiikilliseen kategoriaan ei ole selkeää, esimerkkinä hengellinen instrumentaalimusiikki. Kokemus musiikin hengellisyydestä jää, niin musiikintekijän kuin musiikinkuulijan, henkilökohtaiseksi kokemukseksi.

 

Näin ollen kirkkomusiikin puuhun mahtuu musiiikkia monipuolisesti. Viimekädessä musiikillisen kokemuksen luonnehdinnan hengellisen musiikin kategoriaan, kuulija määrittelee henkilökohtaisesti.

 

Johann Sebastian Bachia* lainaten kirkkomusiikki rohkaisee käyttämään musiikin lahjaa Jumalan kunniaksi ja ihmismielen rakennukseksi.** Musiikki on lahja, jonka avulla saamme ilmaista ajatuksia ja tuntojamme. Parhaimmillaan musiikki on ajatustemme ja tunteidemme tulkki silloin kun omat sanat loppuvat.

 

”Musiikki on murheellisen paras huojennus. ” (Martti Luther)

 

Puunpiirtäjänä Hanna-Maria Koivumaa 

 

 - - - - - - - - - -

 

*Kirkkomuusikko Johann Sebastian Bachia (s.1685-k.1750) on kutsuttu, merkittävästä työstä kirkkomusiikin hyväksi, kristillisen kirkon viidenneksi evankelistaksi. 

** Useissa Johann Sebastian Bachin  käsikirjoituksissa ovat merkinnät:   

Teoksen alussa, JJ (Jesu juva - Jeesus auta, Jeesuksen avulla) 

Teoksen lopussa, SDG (soli Deo gloria - Kunnia yksin Jumalalle)