Nimikkokohteet

Ylitornion seurakunnan nimikkokohteita ovat 

 • Kristillisen kirjallisuuden ja lukutaitomateriaalin tuottaminen sereerin kielelle Senegalissa. Katriina Mäkelä on työskennellyt Suomen Lähetysseuran lähettinä Senegalissa jo vuodesta 1982. Hän kääntää ja kirjoittaa kristillisiä kirjoja Senegalin luterilaisen kirkon tarpeisiin sereerin kielellä, joka on yksi maan monista heimokielistä. Vuonna 2007 käännösryhmä sai valmiiksi vuosien työn, sereerinkielisen Raamatun. Katriina on tuottanut myös oppimateriaalia kouluihin osana Oikeus oppia omalla kielellä –hanketta. Hankkeen päämääränä on parantaa opetuksen tasoa ja kunnioittaa lapsen oikeutta omaan kieleen. Kirkon esikouluissa ja lukutaitoluokissa käytetään kolmea kansallista kieltä: sereeriä, pulaaria ja wolofia. Maan virallinen kieli on ranska. Suomen lähetysseuran työhön voit tutustua verkossa täältä ja työhön lantisessä Afrikassa facebookissa
 • Suomen Lähetysseuran tukema Kiinan kirkon diakoniatyö. Hong Kongin huumevieroitustyö ja erityisesti William Chengin tukeminen on Ylitornion seurakunnan nimikkotoiminnan ensimmäinen kohde. Williamin kuoleman jälkeen ylitorniolaiset halusivat kunnioittaa hänen muistoaan tukemalla huumevieroitustyötä. Suomen Lähetysseura ja Kiinan evankelinen kirkko ovat sopineet, että huumevieroitushoito siirtyy lähetysseuran vastuula Kiinan kirkon diakoniatyön alaisuuteen.Suomen lähetysseuran työhön Kiinassa voit tutustua vTutustu verkossa täällä. Suomen Lähetysseuran työtä Mannaer-Kiinassa, Hong Kongissa ja Taivanissa voit seurata myös facebookissa.
   
 • Teija Lievonen Suomen Lähetysseuran tukema opetustyö Angolassa Shangalassa. Tällä hetkellä Teijan kieliopinnot Poertugalissa ovat valmiina ja hän odottaa työlupaa. Suomen lähetysseurat työhön Angolassa voit tutustua verkossa osoitteesta https://felm.suomenlahetysseura.fi/tyomme/afrikka/angola/
 •  

 

Seurakunnan nimikkolähettien tukeminen:

Ylitornion seurakunnassa nimikkolähettien tuki ohjataan suoraan lähettäville seuroille seurakuntaviitteellä. Viitteet ja tilit ovat seuraavat:

 • Suomen Lähetysseura (Kristillinen lukutaitotyö Senegalissa, Kiinan kirkon huumetyö)   tili FI25 8000 1600 0607 10 viite 4074 4810 0109 7553
 • Maria ja Mikko Vuorman kannatus Lapin Ev.lut Kansanlähetyksen kautta tili Lapin Ev. Lut. Kansanlähetys FI57 5131 2720 0399 13 viite 25551
 • Ella ja Janne Henriksson Lähetysyhdistys Kylväjä tili FI57 4405 0010 0212 96 viite

  40054 02803