Sana

Jumala - Isämme ja LuojammeVuoden 2002 aikana seurakunnassamme on maallikot kantaneet suuren vastuun kahdessa merkittävässä projektissa. Toimintavuotta hallitsi lähetysjuhliin valmistautuminen ja juhlien toteuttaminen. Se ei olisi onnistunut ilman vapaaehtoisten seurakuntalaisten merkittävää panosta sekä palvelutehtävissä että ohjelmansuorittajina. Toinen iso uusi asia oli hiljaisella viikolla toteutettu mittava kärsimysnäytelmä Alkkulanraitilla. Molemmat projektit osoittivat, että Ylitorniollakaan seurakunnan toimintaa ja sen kehittämistä ei voi ajatella ilman pystyvien seurakuntalaisten panosta. Rovastikunnassamme on jo saatu päätökseen maallikkokoulun ensimmäinen kurssi. Toinen kurssi on parasta aikaa käynnissä ja päättyy vuoden 2003 aikana. Maallikkokoulun käyneiden seurakuntalaisten lisäksi vapaaehtoisia toimivia ihmisiä on eri tehtävissä lapsi- ja nuorisotyössä sekä diakonian, lähetyksen, jumalanpalveluselämän ja palvelun tehtävissä. Lisäksi seurakuntaamme on valittu marrasvaaleissa 19 valtuutettua. Muut uudet luottamushenkilöt valitaan alkuvuodesta 2003. Tulevan toimintavuoden yhtenä tavoitteena on seurakuntalaisten ja viranhaltijoiden yhteistyön lisääminen seurakunnan tavanomaisessa toiminnassa sekä hyväksi koettujen maallikoiden toteuttamien projektien vakiinnuttaminen. Tähän pyritään satsaamalla työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisiin koulutus- ja neuvottelupäiviin sekä selkiyttämällä maallikkokoulun jo käyneiden seurakunnallisia tehtäviä.

 

Tulevana toimintavuonna jatketaan uuteen katekismukseen tutustumista. Kinkerikierroksen aiheena on "Jumala - Isämme ja Luojamme". Sekä koulukinkereillä, että aikuisten kinkereillä pohditaan, mitä merkitsee se, että uskomme Jumalan luoneen meidät ja tämän maailman. Lisäksi vuoden aikana pyritään luomisen teologiaa konkretisoimaan pitämällä jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä luonnon keskellä. Rippikoulussa korostetaan luomisteologian juonteena yhteistä vastuuta koko Jumalan luomakunnasta. Parhaimmillaan luomisusko antaa elämällemme kestävän pohjan ja tarkoituksen. Ihmistä ei ole sattumalta heitetty äärettömyyden ja iankaikkisuuden keskelle. Jumala on antanut meille elämän lahjaksi ja hän varjelee jokaista luotuaan kuin omaa silmäteräänsä. Luomisen näkökulma lahjoittaa meille Taivaallisen Isän.

 

Toimintavuoden aikana jatketaan myös uuteen jumalanpalvelukseen tutustumista. Kokeilemme uuden kaavan moninaisuutta ja erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja. Lisäksi seurakunta alkaa tutustua uusiin kirkollisten toimitusten kaavoihin. Uusien kaavojen keskeisenä tavoitteena on, että jokainen kirkollinen toimitus on jumalanpalvelus - silloinkin, kun toimitus pidetään muualla kuin kirkossa. Näin seurakunta pyrkii omalta osaltaan tuomaa jumalanpalveluksen ihmisen arkeen ja juhlaan, jokapäiväisten elämänkysymysten sekä elämänkaaren ilojen ja surujen keskelle. Luojana Jumala on mukana meidän elämämme jokaisessa päivässä kehdosta hautaan saakka. Kristittyinä luotamme, että hän on myös Lunastanut meidät Kristuksen kautta ja pyhittää meidät joka päivä Hengellään. Joka pyhäinen jumalanpalvelus on viikoittainen juhla, josta saamme voimaa arjen ponnisteluun, mutta arjen jumalanpalvelusta toteutamme kotona ja työpaikoillamme ja siellä missä kohtaamme toisia ihmisiä. Jumalan rakkautta ei ole sidottu kirkkorakennuksiin vaan sen toimintapaikka on ihmisten sydämissä.

 

Investointipuolella seurakunnassamme toteutetaan urkuprojekti. Seurakuntamme on tehnyt tarjouksen Hämeenlinnan kirkon uruista, joista lausunnon mukaan voidaan kunnostuksen jälkeen saada yksi alueen merkittävimpiä konserttiurkuja. Toteutuessaan projekti päättää jo yli kymmenen vuotta käydyn keskustelun vanhojen urkujen toimintakunnosta ja käyttökelpoisuudesta. Samalla tuleville vuosille jää ratkaistavaksi, miten uusien urkujen tarjoamat konserttien pito mahdollisuudet saadaan käytettyä hyväksi. Erilaiset musiikkiyhteistyöprojektit lienevät tässä ainoa mahdollisuus.

 

Matti Salminen
kirkkoherra


Takaisin uutisiin